Quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị- những khía cạnh cần quan tâm.

Posted on

Việt Nam chúng ta là nước đang trong quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vì thế chúng ta đã và đang tiếp thu có chọn lọc những cái mới, cái tiên tiến có từ nước bạn. Xét về mặt cảnh quan đô thị thì yếu tố kiến trúc- thiết kế cảnh quan đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng hình ảnh đô thị. Trong quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị thì lại có rất nhiều những khía cạnh liên quan tới nhau và tác động qua lại lẫn nhau. Vậy những khía cạnh và chúng ta thật sự cần quan tâm đến là trong việc quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị?

 

Việt Nam chúng ta là nước đang trong quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vì thế chúng ta đã và đang tiếp thu có chọn lọc những cái mới, cái tiên tiến có từ nước bạn. Xét về mặt cảnh quan đô thị thì yếu tố kiến trúc- thiết kế cảnh quan đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng hình ảnh đô thị. Trong quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị thì lại có rất nhiều những khía cạnh liên quan tới nhau và tác động qua lại lẫn nhau. Vậy những khía cạnh và chúng ta thật sự cần quan tâm đến là trong việc quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị?

Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh tại Việt Nam bằng chứng là nhiều đô thị đã được nâng cấp cải tạo, phát triển rộng, dài, cao, to hơn, chất lượng cuộc sống trong các đô thị cũng có nhiều cải thiện hơn…

Bên cạnh những mặt tiến bộ mà đô thị hóa đem lại thì cũng có những mặt hại trong đó có chất lượng không gian đô thị, kiến trúc công trình, cảnh quan môi trường… Nhất là bộ mặt kiến trúc đô thị đang để lại nhiều khoảng trống đáng buồn .

1 góc cảnh quan đô thị đà nặng

Một góc cảnh quan đô thị Đà Nặng

Ở khía cạnh kiến trúc cảnh quan đô thị, phần lớn ở các đồ án qui hoạch vẫn chưa được nghiên cứu sâu, gây khó khăn cho công tác quản lý kiến trúc về sau.

Khuynh hướng thiết kế đô thị hiện nay:
(1) Đô thị mang tư tưởng triết học (Ideology): hình thành cấu trúc không gian thông qua những hình tượng mang tư tưởng nhân văn;
(2) Đô thị mang tính thẩm mĩ cao (City is beautiful): tạo không gian đô thị mang tính thẩm mĩ cao, cấu trúc thành phố, kiểu dáng các công trình, trục bố cục không gian tạo nên những điểm nhấn, hấp dẫn…;
(3) Đô thị vườn (Garden City) theo ý tưởng của Ebenezer Howard: cấu trúc không gian đô thị tạo nên sự cân bằng giữa không gian xanh và không gian xây dựng, hướng tới sự ổn định và phát triển bền vững;
(4) Đô thị cách tân (Neo – Tradition): tổ chức không gian đô thị lấy cảm hứng từ sự cách tân nghệ thuật xây dựng đô thị truyền thống, sự kết hợp giữa kĩ thuật xây dựng hiện đại với giá trị nghệ thuật không gian truyền thống…
Về mặt lí luận, đối tượng nghiên cứu của thiết kế đô thị (TKĐT) là hình thức, tiện ích, thẩm mĩ trong môi trường đô thị – môi trường gắn kết các kiến trúc vật thiên tạo và nhân tạo trong một trật tự chất lượng thẩm mĩ không gian nhất định.

Có thể nhận thấy rằng, không gian đô thị thường bị thiếu đi sự hoàn thiện… để giải quyết vấn đề này thì cần thiết phải có các nhà thiết kế đô thị (Urban Designer).

Họ có trách nhiệm tạo nên những không gian 3 chiều nhằm diễn đạt những vấn đề trong nghệ thuật tổ chức cấu trúc không gian, tạo nên sự liên hệ giữa công trình đơn lẻ với cấu trúc không gian đô thị.

Nguồn: Internet